Čeština

O našem klubu

Pražský kriketový klub založil v roce 1997 pan Tony Brennan z britské ambasády. Klub se snaží pøedstavit kriket v Èechách a brzy pøilákal nové èeské èleny.

Vždy se tìšíme na nové èleny. Pokud chcete zkusit hrát kriket nebo se jen podívat, jak to vypadá tak prosíme, ozvìte se.